SolidWorks 江南体育网址三维机器设想软件 装置教程+装置包下载!
栏目:行业资讯 发布时间:2024-03-27
 SolidWorks是一个基于windows开发的三维CAD系统,具有非常直观的3D开发环境,可以帮助用户方便地设计和生产各种复杂的产品。SolidWorks可以提供不同的设计方案,减少设计失误,提高产品质量。通过它,您可以非常方便地执行产品开发过程,不受时间和地点的限制,使您能够更容易地完成日常设计、文档制作、数据管理、验证等任务,并且能够更好地应对更多挑战,加快创新。  大城东南六七里,殑

  SolidWorks是一个基于windows开发的三维CAD系统,具有非常直观的3D开发环境,可以帮助用户方便地设计和生产各种复杂的产品。SolidWorks可以提供不同的设计方案,减少设计失误,提高产品质量。通过它,您可以非常方便地执行产品开发过程,不受时间和地点的限制,使您能够更容易地完成日常设计、文档制作、数据管理、验证等任务,并且能够更好地应对更多挑战,加快创新。

  大城东南六七里,殑伽河南,有窣堵波,高二百余尺,无忧王之所建也。在昔如来于此六月说身无常江南体育下载、苦、空、不净。其侧则有过去四佛坐及经行遗迹之所。又有如来发、爪小窣堵波,人有染疾,至诚旋绕,必得痊愈,蒙其福利。

  城东五里有三伽蓝,同垣异门,僧徒五百余人,并学小乘说一切有部。伽蓝前二百余步,有窣堵波,无忧王之所建也江南体育网址,基虽倾陷,尚高百余尺,是如来昔于此处七日说法。中有舍利,时放光明。其侧则有过去四佛坐及经行遗迹之所。

  伽蓝北三四里,临殑伽河岸,有窣堵波,高二百余尺,无忧王之所建也。昔如来在此七日说法,时有五百饿鬼来至佛所,闻法解悟,舍鬼生天。说法窣堵波侧有过去四佛坐及经行遗迹之所。其侧复有如来发爪窣堵波。

  阿逾陁国周五千余里。国大都城周二十余里。谷稼丰盛,花果繁茂。气序和畅,风俗善顺,好营福,勤学艺。伽蓝百有余所,僧徒三千余人,大乘小乘,兼功习学。天祠十所,异道寡少。

  大城中有故伽蓝,是伐苏畔度菩萨(唐言世亲。旧曰婆薮盘豆,译曰天亲,讹谬也。)数十年中于此制作大小乘诸异论。其侧故基,是世亲菩萨为诸国王、西方俊彦、沙门、婆罗门等讲义说法堂也。

  城北四五里,临殑伽河岸大伽蓝中,有窣堵波,高二百余尺,无忧王之所建也。是如来为天、人众于此三月说诸妙法。其侧窣堵波,过去四佛坐及经行遗迹之所。

  伽蓝西四五里,有如来发爪窣堵波。发爪窣堵波北,伽蓝余趾,昔经部室利逻多(唐言胜受。)论师于此制造经部《毗婆沙论》。

网站地图